Intervisie2018-10-06T19:36:21+00:00

Intervisie

Begeleiding van intervisiegroepen

Doe ik het wel goed in mijn werk?

  • Heb ik witte vlekken waardoor ik steeds tegen dezelfde problemen aanloop?
  • Zou ik in mijn werk effectiever kunnen zijn?
  • Welke uitwerking heb ik op mijn collega’s en mijn baas?

Dit soort vragen zijn bij uitstek geschikt om in een intervisiegroep aan de orde te stellen.Een intervisiegroep is een leergroep die uit collega’s bestaat die op gelijk niveau werken in een organisatie. De groep werkt met een gestructureerde methode om problemen van een van iemand uit de groep te analyseren en hierover collegiaal advies te geven.

Het is een effectieve methode om ervaringsgericht te leren en de kwaliteit van het werk te verbeteren.Een groep bestaat uit maximaal 5 personen die eens per 3-6 weken bij elkaar komt in een sessie van ongeveer 2,5 uur. In de eerste bijeenkomst worden afspraken gemaakt over de manier van werken, de plaats van samenkomst en de verslaglegging etc.

Om een intervisie groep een goede start te geven is het van belang de groep te helpen bij het onder de knie krijgen van de meest effectieve manier van het behandelen van een problematiek.

Hiervoor zijn 5-7 bijeenkomsten nodig. Ik begin altijd met een (Powerpoint) presentatie: “Groei door intervisie”. Daarna worden vaardigheden aangeleerd en de methodiek van werken behandeld. Tevens worden afspraken gemaakt over de manier waarop de intervisie plaats vindt.

Ik heb jarenlange ervaring met het begeleiden van intervisiegroepen van leidinggevenden bij de politie. Daarnaast heb ik verschillende netwerken van vrouwelijke leidinggevenden begeleid. Ik zie het als een vorm van groepscoaching. Het aanleren van de systematiek en het oefenen met de vaardigheden die nodig zijn voor groepscoaching staan centraal. Maar ik doe zelf ook actief mee om daardoor te kunnen laten zien wat het effect van diverse vaardigheden en methodieken is.

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie of een gratis intakegesprek

Contact