Referenties2021-11-30T09:16:59+00:00

Referenties

“Ik kijk terug op een zeer plezierige en voor mij leerzame en nuttige reeks van gesprekken met Carina. Het heeft mij enorm geholpen en het voelt alsof ik een rugzak vol met bruikbaar materiaal heb meegekregen om mijn leven verder te verrijken. Dat geeft mij een monter gevoel; het gevoel van een stralend lichtpunt aan de horizon.”

Jurist, 57 jaar

“Bij aanvang van mijn carrière als leidinggevende in een non-profit organisatie, heb ik contact gekregen met Carina. Zij heeft mij begeleid in de ontdekkingsreis binnen de nieuwe functie. Carina kon me bewust laten worden van mijn eigen kracht maar ook de schaduwzijden daarvan. Door deze begeleiding heb ik sterk het gevoel dat ik met een goed fundament aan de nieuwe stap in de carrière begonnen ben. Het sparren en het delen van mijn nieuwe ervaringen welke begrepen werden en verklaard konden worden, deed me goed. Niet alleen op mijn werkende, maar ook in mijn privéleven heeft Carina mij kunnen helpen en steunen. Ik heb de manier van coachen aan het begin van de carrière door Carina als prettig en erg zinvol ervaren!”

Leidinggevende, 30 jaar

“Ik was het werkelijke plezier in mijn werk verloren, was vol van kritiek op de leidinggevenden en had moeite met de beoordelingsmethode. Jouw open en luisterende manier van werken gaf mij snel het vertrouwen om me helemaal te laten zien. Doordat je in de gesprekken werkelijk de diepte in gaat werd duidelijk waar mijn kracht en waarde voor het bedrijf ligt. Je hebt me geholpen om duidelijk te krijgen wat er werkelijk speelt, welke rol elk van de spelers daarin heeft en waar mijn invloedsfeer ophoudt. Jou volhardendheid op momenten dat ik het er even bij liet zitten en jou inzet en onderhandelingsvaardigheid in de gesprekken met de leidinggevenden heeft gemaakt dat we tot een goed eindresultaat zijn gekomen. Ik doe weer met plezier mijn werk, kan gemakkelijker afstand nemen waar nodig en kan de leiding meer waarderen. Jouw inzet heeft het mogelijk gemaakt om op deze plek verder te kunnen. Dank je daarvoor. Ik wil graag afsluiten met mijn eerste Haiku:

Krachtige inzet
Vertrouwen teruggeven
Werkplezier bereikt!”

Exploitatiemanager bij een groot energiebedrijf, 54 jaar

“Door jouw manier van ‘zijn’, je warmte, acceptatie en helderheid voelde ik mij mild worden naar mijzelf en verzachtte mijn strengheid. Ik werd vooral geraakt door jouw onvoorwaardelijke acceptatie van ‘alles wat er is’ van binnen.”

Vrouw, midden 40, werkzaam in de zorgsector

…”Ik voel me sterk en durf die sterke kant ook weer te tonen. Jarenlang ben ik bang geweest die sterke kant te laten zien, omdat ik had ervaren dat die er niet mocht zijn.

Daardoor ben ik de laatste jaren lang bezig geweest met die zachte kant te vinden. En die heb ik ook gevonden, maar ik ben nu eenmaal geen muisje. In de schaduw ben ik niet op mijn plek. Dat was echter wel de plek waar ik heb moeten herstellen. En daar heb ik sferen geproefd, geroken en gevoeld die er in de volle zon niet zijn. Blijkbaar is dat nodig geweest. In die tijd ben jij een stukje met me meegegaan. Nog altijd bedankt daarvoor.

Ik hoop dat het anderen – vooral (jonge) vrouwen die worstelen met hun kracht – inspireert zich ook door jou te laten coachen…”

Juridisch beleidsadviseur bij een overheidsorganisatie, 42 jaar

als je snakt naar licht
open dan eerst je hart want
je hart weet de weg

“Nadat ik op m’n werk te horen kreeg dat het niet goed ging, zakte ik weg in duisternis, woede en teleurstelling. Ik had een droom gehad en die bleek ineens niet werkelijkheid te kunnen worden. Ik voelde me klein en mislukt en ik dacht dat ik nergens goed zou kunnen functioneren.

Carina haalde me na slechts een paar gesprekken al uit de slachtofferrol. Ze leerde me dat je alleen in de juiste context tot bloei kunt komen. We kwamen erachter dat mijn werkomgeving voor mij niet geschikt was en dat het daardoor mis was gegaan. Ik had niet gefaald, maar was als een zonneplant die in de schaduw was gezet. Carina heeft mij vervolgens laten zien wat mijn kwaliteiten zijn en in wat voor werkomgeving ik wel tot m’n recht zou kunnen komen. Ik keek daarna niet langer naar het verleden, maar naar de toekomst en had weer energie.

Carina is een lieve vrouw die scherp luistert en precies de goede woorden kan spreken om je situaties te laten begrijpen en je op weg te helpen. In plaats van gevoelens van minderwaardigheid heb ik zelfvertrouwen en enthousiasme gekregen. En inmiddels heb ik zelfs een nieuwe baan gevonden.

Vrouw, 27 jaar, werkzaam in de advocatuur

“Sinds een half jaar werk ik in een functie en op een plek die volledig bij me past. In m´n vorige werk voelde ik me niet voldoende gewaardeerd en ik had het gevoel dat er veel meer in me zat dan eruit kwam. Dankzij een aantal loopbaangesprekken met Carina heb ik scherp gekregen welke waarden voor mij in m´n werk van belang zijn en welke normen me belemmerden om mijn ambitie waar te maken. Ze heeft me geholpen om me bewust te worden van mijn kwaliteiten en vooral ook van het feit dat wat ik gewoontjes vind, me onderscheidend maakt van anderen. Hierdoor kon ik veel gerichter zoeken naar een andere baan en kwam ik tijdens de sollicitatiegesprekken zelfbewuster over (omdat ik dat ook was geworden!). Ze heeft me geholpen door vragen te stellen, goed te luisteren en af en toe zeer rake opmerkingen te maken. Ze heeft haar rugzak vol werkvormen, ervaring en intuïtie, zodat er altijd een aanpak was die paste bij mij en de situatie. Daarnaast hebben de gesprekken met Carina me geholpen een balans te vinden tussen moederschap en werk. Ik haal nu meer voldoening uit m´n werk en uit m´n privéleven.”

Vrouw, 34 jaar, projectmanager gemeente Zwolle

“Na ongeveer 5,5 jaar te hebben gewerkt bij de overheid, gebeurden er verschillende dingen in mijn werkomstandigheden, die mijn blik weer op de toekomst deden richten. Er kwam een wisseling van de wacht in de leiding op mijn werk en dat bracht ook voor mij verandering met zich mee. Ik voelde me niet meer op mijn plek, voelde me niet gewaardeerd voor mijn inzet en had geen mogelijkheden meer om me verder te ontwikkelen en verder te groeien. Ik wist voor mezelf wel dat ik niet meer verder wilde in meer van hetzelfde, alleen wist ik nog niet wat dan wel. Via een advies van de personeelsadviseur kwam ik bij Carina terecht. Door “gewoon” vragen te stellen en met gebruik van een aantal methodieken die zij goed beheerst, liet ze mij al snel zelf tot de kern van mijn vraagstuk komen. Ik kreeg in de gaten wat belangrijke onderwerpen/voorwaarden zijn in mijn werkomgeving, wil ik mij op de goede plek voelen en me volledig kunnen inzetten. De volgende stap die ik met de ondersteuning van Carina kon maken was het besluit om op zoek te gaan naar een werkomgeving waarin ik deze waarden zou treffen. Dus een besluit om afscheid te nemen van de huidige werkkring. Carina heeft me ondersteund om dat op een planmatige en weloverwogen te doen. Ik wist inmiddels wat ik wilde, wist wat de belangrijke waarden zijn in de werkomgeving en vooral waar mijn eigen krachten liggen; belangrijke aspecten bij het oriënteren op een nieuwe werkkring. O.a. via het netwerk van Carina ben ik meerdere oriënterende gesprekken aangegaan. Iedere keer was de basis van het gesprek voor mij om er achter te komen of datgene wat de andere partij te bieden heeft overeenkwam met wat ik wilde, wat ik belangrijk vind en waar mijn krachten liggen. Een geweldige ervaring. Ik kwam in een soort flow terecht. Kon heel direct mijn eigen kracht ervaren. Al met al een hele enerverende periode en met een happy end. Mijn oriëntatie op een nieuwe werkomgeving heeft geleid tot mijn huidige functie als directeur van een non profit organisatie. Een werkomgeving waar mijn kunnen, kennen en vaardigheden volledig tot zijn recht komen.

Vrouw, 34 jaar, projectmanager gemeente Zwolle, Vrouw, 45 jaar met een lange staat van dienst bij verschillende overheden, die de overstap heeft gemaakt naar de non-profit sector met profit kenmerken.

“Carina heeft mij vakkundig geholpen met het ontrafelen van een ingewikkeld management probleem. Dit heeft zij gedaan in een beperkte hoeveelheid sessies. Zij beschikt over veel empathie, kan goed luisteren en doorvragen zodat ze vrij snel zicht heeft op de problematiek. Dat gaf mij vertrouwen tijdens het proces dat ik met haar doorliep. Zij wist mij vriendelijk en adequaat al werkende weg op het goede spoor te manoeuvreren. Dit in een voor mij turbulente tijd waarbij veel scheef groeide in de onderlinge verhoudingen in de directie van het bedrijf. Ik kan Carina als coach van harte aanbevelen aan managers met een ingewikkelde casus.”

Projectmanager gemeente Zwolle, Vrouw, 34 jaar

“Carina heeft mij geholpen op een cruciaal punt in mijn carrière keuzes te doen die echt bij mij passen. Ik heb mijzelf veel beter leren kennen. Ze is intuïtief en slaat daarmee vaak de spijker op de kop. Ze heeft ook veel ervaring met topmanagement in non profit organisaties en weet dus precies waar je het over hebt.”

Algemeen directeur/bestuurder van een grote non profit organisatie, 59 jaar

“Carina heeft mij begeleid tijdens een moeilijke periode in mijn werkende- én privéleven, waarin ik voor een aantal belangrijke keuzes stond. Wat mij met name erg geholpen heeft is dat Carina – onder andere door echt te luisteren én door op de juiste momenten indringende vragen te stellen – heeft gezorgd dat ik een aantal (meestal negatieve) aannames die ik had ten aanzien van mezelf en mijn rol in de organisatie waar ik werk overboord kon zetten. Carina gaat daarbij heel professioneel maar tegelijk ook intuïtief te werk en hielp mij daardoor om mezelf weer “vlot te trekken” uit de verstarring die mij zo hinderde, waardoor ik nu met meer plezier en weerbaarder in het leven en in mijn beroep sta.”

Werkzaam in de advocatuur, Vrouw, 32 jaar,

“Kiezen is niet altijd makkelijk. Een keuze in je loopbaan voelt vaak zo groot en belangrijk. Een serie gesprekken met Carina maken zo’n keuze lichter. Carina helpt je met verwoorden van de dingen die je wilt en kunt. Door haar gerichte indringende vragen kom je als vanzelf met antwoorden die bij je passen. Haar vriendelijke persoonlijke benadering staat daarbij duidelijkheid niet in de weg. Na de gesprekken was mijn keuze in ieder geval snel gemaakt.”

Werkzaam in een overheidsorganisatie, Man, 34 jaar

Nog vaak denk ik terug aan onze gesprekken, de persoonlijke levenservaringen die je deelde en de spiegels die ik voorgehouden kreeg. Het meest denk ik terug aan ons ‘kennismakingsgesprek’ waarbij ik iets over mezelf moest vertellen. De anekdotes die uit mij fladdereden hebben mij weer in aanraking gebracht met een deel van mij dat ik onbewust(?) enorm miste. Het is tijd om het te koesteren, ruimte te geven en te zien waar het me brengt. Dank voor je begeleiding en ondersteuning en voor het verlichten van het pad!

Docente middelbaar onderwijs, midden 30

“Als gevolg van een reorganisatie verviel mijn oude functie. Ik kreeg een nieuwe functie aangeboden. Deze nieuwe functie vraagt om andere competenties. Om mij in deze competenties verder te kunnen bekwamen, mocht ik van mijn werkgever gebruik maken van een personal coach. In overleg met de personeelsfunctionaris viel mijn oog op Carina van Lenteren. Ik heb contact met haar gezocht en na een goed intakegesprek heeft zij voor mijn werkgever een offerte met leerdoelen gemaakt. Daarna zijn we spoedig van start gegaan. Aan de hand van situaties uit mijn praktijk hebben we een aantal competenties, die voor mijn functie van belang waren, besproken en getraind. Wat mij in dit coachingstraject opviel, was dat Carina heel goed kan luisteren en dat ze door de juiste vragen te stellen op een effectieve wijze tot de kern van de zaak weet te komen. Ze komt vervolgens met praktische tips en aanwijzingen, die in de praktijk goed te hanteren zijn. Door zelf een portfolio van de behandelde onderwerpen bij te houden heeft mijn leidinggevende een goed inzicht gekregen in het verloop van mijn coachingstraject. Dit traject hebben we gezamenlijk geëvalueerd. Ik heb in dit traject veel van Carina mogen leren en ik ben blij dat ik met haar in zee ben gegaan. Ze is werkelijk een kanjer!”

Werkzaam bij een overheidsinstantie, Man, 53 jaar

Carina heeft mij geholpen om een grote groep collega’s anders naar elkaar en naar elkaars werk te laten kijken. Feilloos filterde ze de gezamenlijke pijn en de gedeelde belangen uit diverse gesprekken. Een cruciale stap in een veranderproces. Aansluitend heeft ze door middel van diverse workshops iedereen betrokken bij het probleem maar vooral ook bij het zoeken naar de oplossingen. Door haar constructieve houding, te zien waar kansen liggen maar ook door te dringen tot de kern van een probleem hebben we mooi stappen mogen zetten naar een sterkere toekomst. Ze was in staat om een grote groep mensen te bereiken, te sturen en mee te laten denken. Daarnaast heb ik veel van haar mogen leren ter verdieping van mijn eigen leiderschap. Carina, hartelijk dank!

Teamchef Opsporing, Politie Oost Nederland

“Wat is de volgende stap in mijn loopbaan? Waarom ben ik zo onrustig? Wat wil ik eigenlijk? Deze vragen speelden begin 2006 door mijn hoofd en dat was de aanleiding om een serie gesprekken met Carina te starten. Gaandeweg komen de antwoorden boven drijven. Carina is heel sterk in luisteren en de juiste vragen stellen. Zo kom je verder. Dan kun je focussen en krijg je helder wat je wilt en welke stappen je moet zetten.”

Werkt in een overheidsorganisatie, Man, 47 jaar

“In het traject met Carina ging ik op zoek naar mijn eigen talenten en kwaliteiten. Het leverde me op: – zelfvertrouwen. – de sessies gaven me duidelijkheid in mijn doen en laten. – Ik weet nu op welke plek (werksoort) ik het beste tot m’n recht kom. – Ik heb in de bijeenkomsten mezelf kunnen zijn, heb dat als prettig ervaren.”

Werkzaam in de zorgsector, Vrouw, 27 jaar

“Na driekwart jaar in een nieuwe leidinggevende baan bij een overheidsorganisatie, kwam ik erachter dat de baan niet voldeed aan mijn verwachtingen. Carina stelt de goede vragen en luistert. Zij heeft mij geholpen om balans te vinden. Zowel tussen mijn verwachtingen en die van de organisatie als tussen werk en privé. Ik heb waardevolle lessen geleerd voor mijn loopbaan, bijvoorbeeld het inzetten van mijn eigen stijl en kwaliteiten. Resultaat is dat zowel mijn organisatie als ik zeer tevreden zijn.”

Werkt in een overheidsorganisatie, Vrouw, midden 30

“In het traject met Carina ging ik op zoek naar mijn eigen talenten en kwaliteiten. Het leverde me op: – zelfvertrouwen. – de sessies gaven me duidelijkheid in mijn doen en laten. – Ik weet nu op welke plek (werksoort) ik het beste tot m’n recht kom. – Ik heb in de bijeenkomsten mezelf kunnen zijn, heb dat als prettig ervaren.”

Werkzaam in de zorgsector, Vrouw, 27 jaar

“Na driekwart jaar in een nieuwe leidinggevende baan bij een overheidsorganisatie, kwam ik erachter dat de baan niet voldeed aan mijn verwachtingen. Carina stelt de goede vragen en luistert. Zij heeft mij geholpen om balans te vinden. Zowel tussen mijn verwachtingen en die van de organisatie als tussen werk en privé. Ik heb waardevolle lessen geleerd voor mijn loopbaan, bijvoorbeeld het inzetten van mijn eigen stijl en kwaliteiten. Resultaat is dat zowel mijn organisatie als ik zeer tevreden zijn.”

Werkt in een overheidsorganisatie, Vrouw, midden 30